Omni's Lap-band®-system hjälper patienterna när ta sig an ned som hälsa nog